Wedstrijdreglement

1. De 46e uitgave van de Wielerstimuleringsdagen vindt plaats op 24 juli t/m 29 juli 2022. De organisatie is in handen van de STICHTING WIELERSTIMULERINGSDAGEN.

2. De Stichting WSD is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel aan toeschouwers, bezoekers en/of deelnemers, die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met dit evenement.

3. Alle wedstrijden worden verreden onder en volgens de reglementen van de KNWU. Er wordt mogelijk verzetscontrole gedaan. Uitzondering op de knwu regels: Er wordt geen ronde vergoeding gegeven bij lek of valpartij.

4. Deelname is uitsluitend toegestaan op een standaard racefiets met juiste verzet.

5. Elke deelnemer wordt geklasseerd. Indien echter iemand niet aan een bepaald onderdeel kan deelnemen krijgt hij/zij de punten voor de laatste plaats in desbetreffende uitslag minus één punt.

6.Uitslagen worden opgehangen op het mededelingenbord op groepsaccommodatie D’n Hazelaar.

7. Protesten kunnen uitsluitend en alleen ingediend worden door de desbetreffende ploegleid(st)er.

8. De te verrijden afstanden worden tijdig kenbaar gemaakt aan de ploegleid(st)er. Deze ontvangen waar nodig ook verder uitleg over de diverse onderdelen.

9. Het algemeen (individueel) klassement wordt opgemaakt aan de hand van alle individueel behaalde uitslagen (dus niet de ploegentijdrit). Er is een apart eindklassement voor de jongens en de meisjes. Bij een gelijk aantal punten beslist het laatste onderdeel. Het algemeen klassement is jongens en meisjes samen, maar plaats 1 t/m 3 is jongens en meisjes gescheiden.

9a. De puntentelling is hierbij als volgt:

1e plaats, 20 punten

2e plaats, 20 punten

3e plaats, 19 punten

4e plaats, 19 punten

5e plaats, 18 punten

6e plaats, 18 punten

7e plaats, 17 punten

8e plaats, 17 punten

9e plaats, 16 punten

10e plaats, 16 punten

11e plaats, 15 punten

12e  plaats, 15 punten

13e plaats, 14 punten en verder aflopend.

9b. Tijdens de criteriums in Eersel en Valkenswaard zijn er punten voor de leidersprijs te verdienen. De eerste ontvangt bij elke doortocht 1 punt. Degene die hiervoor de meeste punten verzamelt krijgt een extra bonuspunt voor het Algemeen Klassement. Bij een gelijke stand beslist de laatste sprint (finish)

9c. In Hapert wordt een handicaprace verreden waarbij de deelnemers aan de hand van het Algemeen Klassement worden ingedeeld in groepen en waarbij de laagst geklasseerde groep start met een voorsprong op de hoger geklasseerde groepen. De indeling van de groepen en de achterstand van iedere groep wordt door de jury bepaald.

9d. Tijdens de klassieker in Luyksgestel is er een tussensprint klassement. Voorafgaande aan de wedstrijd wordt aangegeven hoeveel sprints er zijn en waar die plaats vinden. Bij iedere sprint zijn er respectievelijk 3, 2 en 1 punten te verdienen voor de eerste drie van de tussensprint. Degene die uiteindelijk de meeste punten heeft wint dit tussensprint klassement en krijgt daarvoor 1 extra bonuspunt voor het Algemeen Klassement. Bij gelijke stand beslist het aantal 1e plaatsen in de tussensprints en daarna eventueel de laatste sprint.

9e. De hoogst geklasseerde jongen in het algemeen klassement draagt de gele trui en het hoogst geklasseerde meisje de rosé trui. Iedere ochtend tijdens het ontbijt worden de dragers van de truien voor die dag bekend gemaakt.

10. Het ploegenklassement wordt opgemaakt aan de hand van alle wielerwedstrijden, de onderdelen van sport en spel alsmede waar mogelijk ook de onderdelen van de diverse clinics.

10a. De puntentelling voor elk onderdeel is hierbij als volgt:
1e plaats, 10 punten  \  4e plaats, 7 punten  \   7e plaats, 4 punten
2e plaats, 9 punten  \  5e plaats, 6 punten  \  8e plaats, 3 punten
3e plaats, 8 punten  \   6e plaats. 5 punten  \   9e plaats, 2 punten.
De 10e en volgende plaats(en) krijgen verder elk nog 1 punt.

10b. De ploegentijdrit wordt verreden op de wielerbaan, en gaat over 5 ronden. Na iedere ronde mag er één renner van de desbetreffende ploeg afvallen. De eindtijd wordt bepaald door de laatste renner van de ploeg die finisht. (bij een ploeg van 9 deelnemers is dat dus de 5e renner en bij een ploeg van 8 deelnemers is dat dus de 4e renner) Mits de ploeg aaneengesloten rijdt met het minimaal vereiste aantal renners.

10c. Voor de onderdelen van sport en spel en/of de clinics wordt vooraf
medegedeeld welke spelregels van toepassing zijn en op welke manier de uitslag wordt bepaald.

10d. De groene trui wordt uitgereikt iedere dag dat het verandert.

11. De diverse huldigingen alsmede prijsuitreiking vinden plaats op vrijdag 17 juli 2020 om 10.30 uur in de grote zaal van D’n Hazelaar. 

Het bestuur behoudt zich het recht om ten alle tijden tellingen aan te passen.